ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ…

Skills: TEXTS

Το κείμενο δομείται πάνω σε παραδείγματα καλλιτεχνικής παραγωγής μέσα στα πλαίσια των κοινωνικών κινημάτων που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την οικονομική της Αργεντινής, το 2001. Ξεκινώντας από μια κριτική προσέγγιση στη λειτουργία των επίσημων θεσμών της Τέχνης (μουσεία, γκαλερί, κτλ.), παρουσιάζονται έργα και δράσεις των Grupo de Arte Callejero, Iconoclasistas και Marcelo Expósito, τα οποία διακρίνονται για τον πολιτικό τους χαρακτήρα. Οι συγκεκριμένοι δημιουργοί θέλουν οι παραγωγές τους να λειτουργούν σαν ένας ακόμα τρόπος για να κάνει κανείς πολιτική, και όχι απλά για να την σχολιάσει, όπως συνηθίζεται.  Σκοπός του κειμένου είναι να εξετάσει τους παράγοντες που επιτρέπουν σε ένα ευθέως πολιτικό καλλιτεχνικό έργο να λειτουργήσει μέσα στο πλαίσιο των επίσημων θεσμών της Τέχνης, διατηρώντας την αυτονομία του κριτικού του λόγου.